TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Ajutoare de incălzire a locuintei

Baza legala de acordare

 • ORDONANTA DE URGENTA NR.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare
 • HOTĂRÂREA NR. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare

Actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței:

 1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
  1. actele doveditoare privind componenţa familiei(copii),
   • acte de identitate (BI/CI , certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani),
   • certificat de căsătorie (după caz),
   • certificat de deces (după caz),
   • hotărâre judecătorească de divorţ (după caz),
   • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei ,
   • hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),
   • decizia directorului general al DGASPC sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă,
   • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei ,
   1. actele doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii,
    • adeverinţa de salariat (venitul net),cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă ,
    • talon de pensie,
    • talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc.
   2. beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a plăţilor de la ultima campanie agricolă
  2. bunurile deţinute,
   • contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune,
   • acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani (după caz),
  3. Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcția de Impozite și Taxe a Municipiului Botoșani, la solicitarea SPLAS.
  4. ultima factură de plata de la E-ON Gaz pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat.
 2. Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică
  1. actele doveditoare privind componenţa familiei(copii),
   • acte de identitate (BI/CI , certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani),
   • certificat de căsătorie (după caz),
   • certificat de deces (după caz),
   • hotărâre judecătorească de divorţ (după caz),
   • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei ,
   • hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),
   • decizia directorului general al DGASPC sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă,
   • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei ,
   1. actele doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii,
    • adeverinţa de salariat (venitul net),cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă ,
    • talon de pensie,
    • talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc.
   2. beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a plăţilor de la ultima campanie agricolă
  2. bunurile deţinute,
   • contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune,
   • acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani (după caz),
  3. Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcția de Impozite și Taxe a Municipiului Botoșani, la solicitarea SPLAS.
  4. ultima factură de plata de la E-ON Energie pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat și documenterle doveditoare privind debransarea de la sistemul centralizat de energie termica sau de la sistemul de alimentare cu gaze naturale.
  5. Contractul de furnizare a energiei electrice aflat în termen de valabilitate (pentru cazurile noi)
 3. Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri
  1. actele doveditoare privind componenţa familiei(copii),
   • acte de identitate (BI/CI , certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani),
   • certificat de căsătorie (după caz),
   • certificat de deces (după caz),
   • hotărâre judecătorească de divorţ (după caz),
   • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei ,
   • hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),
   • decizia directorului general al DGASPC sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă,
   • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei ,
   1. actele doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii,
    • adeverinţa de salariat (venitul net),cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă ,
    • talon de pensie,
    • talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc.
   2. beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a plăţilor de la ultima campanie agricolă
  2. bunurile deţinute,
   • contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune,
   • acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani (după caz),
  3. Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcția de Impozite și Taxe a Municipiului Botoșani, la solicitarea SPLAS.

Unde se depune dosarul

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei (anexa nr.1)însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială din str. Săvenilor nr.12 din municipiul Botoşani.

In situația în care beneficiati de venit minim garantat si socilitați dreptul la alocația pentru susținerea familiei se va completa cerere de modificare (anexa 1a)

 

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00