TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț -rezultate selecţie dosare la concursul de ocupare a postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Centrului social de zi pentru copii aflati în situații de risc social

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG. nr. 1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Nume, prenume

Dosar nr.___

Admis / Respins

Observaţii

1.

Călugăreanu Angela-Zenovia

1084/22.01.2021

admis

-

2.

Pintilei Petronela

1260/26.01.2021

admis

-

3.

Zegrea Carmen

1268/26.01.2021

admis

-

4.

Nistorică Ana

1622/01.02.2021

admis

-

5.

Ghenzurescu Iuliana-Mirela

1742/02.02.2021

admis

-

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 11.02.2021,  ora 10, la sediul Centrului  Social de Zi pentru copii aflați în situații de risc social, str. Parcul Tineretului, nr. 4.    

 Afişat astăzi: 04.02.2021, ora 1000

Document oficial aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00