TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Anunț - rezultate proba interviu concurs - consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment financiar-contabilitate, administrativ

rezultate la proba interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment financiar-contabilitate, administrativ

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Nr. înregistare dosar/data

Funcția publică

 

 Punctaj proba interviu

Rezultatul probei interviu

1.

5718/13.04.2021

Consilier, grad profesional asistent

90

Admis

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Ghebârsină Liliana, consilier – Compartiment resurse umane și comunicare, registratură și relații cu publicul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Botoşani, până la data de 28.04.2021, ora 15ºº.

Afișat astăzi, 27.04.2021, ora 15ºº, la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, str. Săvenilor, nr. 12, pe pagina de internet www.dasbotosani.ro, precum și la sediul Centrului Social de Zi pentru copii aflați în situații de risc social.

Document oficial aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00