TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Listă documente interes public

Lista documentelor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea D.A.S. Botoșani
 • Structura organizatorică și atribuțiile compartimentelor D.A.S. Botoșani
 • Programul de funcționare și programul de audiențe al D.A.S. Botoșani
 • Coordonatele de contact ale instituției (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet)
 • Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public
 • Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil
 • Programele și strategiile proprii în domeniul administrației publice
 • Raport anual cu privire la activitatea instituției
 • Comunicate de presă, informații de presă, drepturi la replică
 • Declarații de avere și de interese
 • Documente necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 • Regulamentul de organizare și funcționare al instituției.

Lista documentelor produse și/sau gestionate de instituție

 • Borderouri de expediere corespondență
 • Codul de conduită specific domeniului de activitate
 • Corespondență (intra și inter – instituțională, cetățeni, persoane juridice)
 • Condică de prezență
 • Chestionare
 • Decizii emise de directorul executiv
 • Decizii privind stabilirea drepturilor
 • Documentații de atribuire a contractelor de achiziție publică, cereri pentru oferte,      contracte de achiziții publice
 • Documente contabile: bilanțul contabil, bugetul de venituri și cheltuieli, cont de execuție cheltuieli
 • Documente privind organizarea și desfășurarea concursurilor
 • Dosare de achiziție publică
 • Dosare profesionale
 • Documente justificative, angajamente bugetare și legale, ordonanțări de plată
 • Documentația privind reprezentarea în instanță
 • Materiale de informare
 • Petiții
 • Proceduri de sistem și operaționale de lucru
 • Rapoarte
 • Răspunsuri la petiții sau alt tip de solicitări provenite de la instituții ale statului, persoane juridice, persoane fizice
 • Referate
 • Registre de evidență
 • Registre de intrare – ieșire corespondență
 • Regulamentul intern
 • Regulamentul de organizare și funcționare
 • Situații nominale ale posturilor și personalului din compartimente
 • Situații periodice privind domeniul de activitate
 • Statele de funcții

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00