TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Direcției de Asistență Socială Botoșani se acționează prin aplicarea regulamentelor interne și procedurilor de lucru specifice, disponibile pentru întregul personal, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:

 • Regulament de ordine interioară pentru componentele structurale ale Direcției de Asistență Socială Botoșani
 • Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani
 • PS-02/2020 Procedură de sistem privind managementul riscurilor, ed. I, Revizia 0
 • PS-03/2018 Procedură de sistem privind managementul funcțiilor sensibile ed. I, Revizia 0
 • PS-22/2022 Procedură de sistem privind declararea cadourilor la nivelul Direcției de Asistență Socială Botoșani, ed. I, Revizia 0
 • PS-25/2022 Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public, ed. I, Revizia 0
 • PO-13/2022 Procedură operațională privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese, ed. I, Revizia 0
 • PS 19/2021 Procedură de sistem privind evitarea și soluționarea conflictelor de interese, ed. I, Revizia 0
 • PS-23/2022 Procedură de sistem privind identificarea și evaluarea riscurilor de corupție la nivelul Direcției de Asistență Socială Botoșani, ed. I, Revizia 0

Legislație:

 • Legea nr. 361 din 2022 privind protecția avertizorilor în interes public
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 • H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
 • Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00