TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Metodologia de selecție a partenerilor privați

on .

METODOLOGIA DE SELECȚIE A PARTENERILOR
pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investitii 9.v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderi sociale și economie socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv specific 4.16.: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă

În conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din OUG 40/2015 gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, art. 33-34 din HG 93/2016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, analizând prevederile Ghidului Solicitantului –Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Cap.4 subcap. 4.1.4. Selecția partenerilor, Direcția de Asistență Socială Botoșani lansează procedura de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investitii 9.v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderi sociale și economie socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv specific 4.16.: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă.

Metodologia completa aici.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00