Despre proiect

Rolul economiei sociale, ca pilon important pentru reducerea disparităților sociale și ca sursă majoră de locuri de munca, inclusiv pentru persoanele din grupurile vulnerabile, este recunoscut la UE și in RO.

În acest context proiectul contribuie la dezvoltarea economiei sociale din RNE întrucât sprijină activ instituția intreprinderilor sociale ca o sursa de locuri de munca și de dezvoltare a serviciilor locale.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice (OS) ale Strategiei Nationale pentru Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020:

 • OS 2.1.6 „Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru grupurile vulnerabile” prin facilitarea accesului la granturi și consiliere în antreprenoriat pentru înființarea și dezvoltarea de noi IS, inclusiv intreprinderi de inserție (urmând ca min. 30% din personalul acestora din urmă să provină din grupurile vulnerabile),
 • OS 2.7.1 „Imbunătățirea climatului social și creșterea încrederii în instituțiile statului” prin creșterea încrederii populației în instituțiile publice
 • OS 3.1. Reducerea disparităților sociale, urmare a faptului că intervenția proiectului este localizată în RNE, care, potrivit hărților care ilustrează fenomenul sărăciei în RO realizate de Banca Mondiala în 2013, „prezintă cele mai ridicate rate de sărăcie, toate cele șase judete ale sale având un risc ridicat de sărăcie”.

Prin încurajarea participării la proiect a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități, fie ca persoane care formeaza IS, fie drept candidați la joburile create prin proiect și/sau IS-urile înființate, proiectul contribuie la implementarea Strategiei Nationale privind Imbătrânirea Activă si a Strategiei Nationale privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020.

Prin promovarea antreprenoriatului social, ca optiune de cariera, inclusiv in randul tinerilor, a persoanelor în vârstă si a femeilor, precum si prin sprijinirea, chiar si financiară, a 102 persoane interesate sa creeze IS, proiectul este relevant pentru OS1, OS2 si OS3 din cadrul Strategiei Nationale de ocupare a fortei de munca 2014-2020, care prevede expres, printre măsurile de îmbunătățire a ocupării, “sprijinirea activităților de antreprenoriat”, „sprijinirea femeilor pentru revenirea pe piata muncii si reintegrarea profesionala, inclusiv prin promovarea antreprenoriala” si „cresterea participarii pe piata muncii a persoanelor în vârstă”. Pe aceeasi directie, proiectul contribuie la sporirea oportunitatilor de angajare, inclusiv pentru persoanele din grupurile vulnerabile, gratie celor 105 noi locuri de munca generate de IS create.

Prin crearea a minim 105 locuri de munca sustenabile în cadrul celor 21 de IS nou înființate prin proiect, proiectul este relevant fata de obiectivul general al POCU si fata de obiectivul specific 4.16 al AP 4, contribuind în mod direct la realizarea indicatorilor apelului Sprijin pentru infiintarea de IS.

Pentru a se adresa problemelor identificate, proiectul propune:

 • conștientizarea publicului cu privire la rolul, importanța și oportunitățile oferite de antreprenoriatul social
 • organizarea și derularea de cursuri de interes real pentru viitori antreprenori sociali; va fi furnizat un model original de formare antreprenorială în domeniul economiei sociale, centrat pe cursațti, care vor fi stimulați să participe activ: să-și pună întrebări, să caute rezolvări, să aleagă cele mai relevante soluții, în timp ce formatorii vor asigura resurse congnitive și socio-emoționale (cadru de comunicare, sprijin); pe durata formării vor fi accentuate elemente cu grad ridicat de aplicabilitate, fiind privilegiată o abordare “social business fundamentals for non-social business professionals”
 • sprijin personalizat pentru înființarea și dezvoltarea intreprinderii sociale,
 • accesul la o finanțare nerambursabilă consistentă,
 • sprijinirea GT prin HelpDesk,
 • crearea unui centru de resurse online
 • valorificarea expertizei, experienței și schimbului de bune practici din domeniul antreprenorial și al serviciilor sociale al partenerilor din proiect - organizații cu vocatie, dar si de referinta la nivel local si chiar regional, pentru a raspunde mai bine cerintelor reale ale viitorilor antreprenori sociali.

Toate aceste solutii răspund nevoilor reale identificate prin cercetarea de piață și cresc mult șansa beneficiarilor de a dezvolta IS.

Avantaje

 • Participarea la acțiunile de formare antreprenorială și sprijin din proiect este gratuită
 • Activitățile sunt practice și în concordanță cu programul dumneavoastră zilnic
 • Nu necesită mult timp și efort din partea dumneavoastră
 • Veți beneficia de 32 ore de practică
 • Vi se vor îmbunătăți și dezvolta competențele în domeniul antreprenorial
 • Veți ști să gestionați o afacere sau o veți gestiona mai bine pe cea în care sunteți implicat sau pe care o gestionați
 • Veți beneficia în mod gratuit de consultanță și mentorat în afacere

Inscriere

Cum te înscrii pentru a putea beneficia de proiect?

Pentru că ne dorim să aducem activitățile proiectului cât mai aproape de nevoile actuale ale grupului țintă, vom asigura pe parcursul derulării proiectului o comunicare și implicare permanentă din partea tuturor părților.

Formular de intentie

Dosarul de înscriere și selecție va cuprinde:

 1. Cererea de înscriere
 2. Copie carte de identitate
 3. Copie după actul de studii al ultimei școli absolvite
 4. Declarație de consimțământ privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal
 5. Declarație pe propria răspundere conform căreia persoanele nu au mai beneficiat/nu beneficiază de activități similare finanțate prin proiecte POSDRU/POCU

 Informații suplimentare

 1.  Persoana care dorește să se înscrie trebuie să aibă domiciliul/reședința în unul din cele 6 județe ale RNE
 2. Să aibă vârsta minimă de 18 ani
 3. Să aibă minim studii medii absolvite cu/fără diplomă de bacalaureat
 4. Cursanților li se vor pune la dispoziție suporturi de curs, ghiduri și bibliografie relevantă
 5. Locațiile de desfășurare a cursurilor vor fi stabilite în funcție de orașul de proveniență a majorității participanților din grupele constituite.

Activitati

 • A.1  Organizarea și derularea a 5 programe de formare antreprenorială specifică pentru 102 persoane
 • A.2  Selectarea a 21 de planuri de afaceri
 • A.3  Furnizarea de servicii personalizate de consiliere după finalizarea selecției planurilor de afaceri
 • A.4  Asigurarea înființării și demarării funcționării celor 21 de IS 
 • A.5  Decontarea sumelor aferente implementării celor 21 planuri de afaceri selectate
 • A.6  Monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 21 de IS înființate
 • A.7  Realizarea analizei privind situația economiei sociale în RNE
 • A.8  Derularea acțiunilor de informare și publicitate

Directia de Asistenta Sociala Botosani

Persoana de contact: Dorin Gabriel Burlacu, Director executiv
E-mail: dasbotosani@yahoo.com
Telefon: 0231-583230
Fax: 0231-529755

SC LOCATIVA SA

Persoana de contact: Carmen Achitei, Director economic
E-mail: economic@locativa.ro
Telefon: 0231-532273

Asociatia PARTENER - Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iasi

Persoana de contact: Catalin Ilascu, Presedinte
E-mail: secretariat@asociatia-pertener.ro
Telefon: 0232-217884
Fax: 0232-270502