Ce conditii trebuie să indeplinesti?

La nivelul proiectului NESES -”Start-up social Nord Est!" – antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est"- Cod SMIS 2014+:128520, grupul țintă este format din 102 persoane care doresc să participe la cursuri dedicate competențelor antreprenoriale, în vederea înființării de întreprinderi socialeși care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

  • Sunt persoane fizice cu domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural, în Regiunea Nord-Est, în oricare dintre localitățile județelor: Botoșani, Bacău, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
  • Sunt interesate să înființeze o întreprindere socială în zona urbană sau rurală a regiunii Nord-Est
  • Sunt interesate să parcurgă un program de formare - Antreprenor în economia socială
  • Au vârsta minimă 18 ani
  • Au cel puțin studii medii absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat
  • Declară pe propria răspundere că, dacă vor fi selectate pentru a primi subvenția aferentă înființării unei întreprinderi sociale, la acel moment nu vor avea calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi.

Nu pot face parte din grupul țintă al proiectului:

  • tinerii NEETs (tinerii cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează o formă de învățământ, nu sunt angajați și nu sunt cuprinși într-un program de formare profesională); 
  • angajații liderului de proiect și ai partenerului acestuia, precum și soțul/soția sau o ruda ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

Directia de Asistenta Sociala Botosani

Persoana de contact: Dorin Gabriel Burlacu, Director executiv
E-mail: dasbotosani@yahoo.com
Telefon: 0231-583230
Fax: 0231-529755

SC LOCATIVA SA

Persoana de contact: Carmen Achitei, Director economic
E-mail: economic@locativa.ro
Telefon: 0231-532273

Asociatia PARTENER - Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iasi

Persoana de contact: Catalin Ilascu, Presedinte
E-mail: secretariat@asociatia-pertener.ro
Telefon: 0232-217884
Fax: 0232-270502