TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Raport de activitate

RAPORT PRIVIIND ACTIVITATEA DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA BOTOSANI IN ANUL 2017 - (Document complet aici)

În perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017, Direcția de Asistență Socială Botoșani, prin activitatea prin activitatea Serviciului Beneficii de Asistenta Sociala, a asigurat instrumentarea si plata urmatoarelor tipuri de prestatii sociale:

  1. Ajutor social in aplicarea prevederilor Legii or. 416/2001 privind venitul minim garantat , SPLAS are ca atributii primirea si instrumentarea cererilor de acordare a drepturilor prevazute de actul normativ, monitorizarea permanenta a dosarelor existente in baza de date, valorificarea documentelor depuse periodic de beneficiari. Activitatea se concretizeaza la sfaritul fiecarei luni prin intocmirea referatelor cu borderourile anexate si a proiectelor de dispozitii ale Primarului privind stabilirea drepturilor la ajutorul social, modificarea, suspendarea sau !ncetarea lor, dupa caz.
  2. Alocatia pentru sustinerea familiei - in aplicarea prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, SPLAS are ca atributii prirnirea si instrumentarea cererilor de acordare a drepturilor prevazute de actul normativ , monitorizarea permanenta a dosarelor existente in baza de date, valorificarea documentelor depuse periodic de beneficiari. Activitatea se concretizeaza la sfarsitul fiecarei luni prin intocmirea referatelor cu borderourile anexate si a proiectelor de dispozi1ii ale Primarului privind stabilirea drepturilor la alocatia pentru sustinerea familiei , modificarea sau incetarea lor, dupii caz.
  3. Ajutoare pentru incalzirea locuintei - in aplicarea prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, SPLAS are ca atributii primirea si instrumentarea cererilor de acordare a drepturilor previizute de actul normativ, monitorizarea permanentii a dosarelor existente in baza de date, valorificarea documentelor depuse periodic de beneficiari. Activitatea se concretizeaza la sfarsitul fiecarei luni prin intocmirea referatelor cu borderourile anexate si a proiectelor de dispozitii ale Primarului privind stabilirea drepturilor la alocatia pentru sustinerea familiei , modificarea sau incetarea lor, dupa caz.
  4. Ajutoare de urgenta
  5. Ajutoare de inmormantare
  6. Activitati de verificare a modului de acordare a prestatiilor sociale
  7. Acordarea unor beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale
  8. Alte beneficii de asistenta sociala

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00