TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Sprijinului material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuți

Baza legala de acordare

 • OUG nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă—nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți
 • Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare Beneficiază de stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au domiciliul sau reședința în România, în vederea creșterii accesului la educație al acestora.

Categoriile de persoane care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul Programului operaţional „Incluziune și Demnitate Socială“ (PoIDS) 2021 - 2027, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

 1. mamele care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024, cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune acordat în baza <LLNK 12001 416 12 2S1   0 18>Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
 2. mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024 și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
 3. mamele care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situații de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
 4. mame care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024, care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
 5. mamele minore care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024 și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;
 6. mamele care au născut începând cu anul 2024, după data de 15.01.2024, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zone de conflict armat și care depun solicitarea scrisă (Formular – Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronoc pentru nou-nasuti) în termen de maxim 3 luni de la naștere;

Excepție

 În situația în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la nașterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal.

 În situația sarcinii multiple, măsura de sprijin material se acordă pentru fiecare nou-născut.

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou–născut, reprezintă biletul de valoare pe suport electronic, care se acordă în condiţiile OUG 34/2024 beneficiarilor prevăzuţi la alin.1, are o valoare nominală de 2000 lei, se acordă o singură dată și poate fi folosit doar pe teritoriul României, numai la unităţile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea produselor pentru nou-născuţi pentru care a fost emis.

Vârsta de maximum trei luni a nou-născutului se verifică la momentul identificării cuplului mamă-nou-născut de către autoritățile administrației publice locale și includerea acestuia în lista destinatorilor finali.

Documente necesare 

 • Documente de identitate - mama BI/CI,
 • Certificat de nastere copil
 • certificat de încadrare în categoria persoanelor cu handicap

Acte ce se completeazã la depunerea documentelor:

Condiții :

 • Cererea insotita de documentele doveditoare se depune la sediul Directiei de Asistentă Socială Botoșani , din strada Savenilor nr. 12 , de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00- 14.00.

Directia de Asistentă Socială Botoșani transmite destinatarului final/reprezentantului legal al destinatarului final tichetul social pe suport electronic împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00