TEL: 0231 / 583230  Email: dasbotosani@yahoo.com

Cantina de ajutor social

ACORDAREA MESEI LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

Baza legala de acordare

 1. Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social 
 2. Legea nr.292/2011 Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 4. HG nr.118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 6. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.
 8. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și HG 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002, cu modificările si completările ulterioare.
 9. Ordin nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost (…) Anexa 9

Beneficiarii serviciilor sociale asigurate de Cantina de ajutor social:

 • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
 • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • pensionarii;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii şi bolnavii cronici;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, beneficiază de serviciile Cantinei de Ajutor Social, pe o perioadă de cel mult 90 de zile.

Condițiile de acces/admitere în cantină sunt următoarele:

 • acte necesare:
  • cerere tip;
  • acte de identitate, copie şi original (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toţi membrii familiei, certificat de căsătorie, de deces (unde este cazul), sentinţa de divorţ (unde este cazul);
  • adeverinţa de elev cu menţiunea dacă primeşte bursă sau bani pentru liceu şi cuantumul acestora;
  • adeverinţă de venituri (adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, cupon pensie, cupon de ajutor social,
  • hotărâre de plasament/încredinţare copie şi original;
  • certificat şi hotărâre de încadrare într-un grad de invaliditate/handicap, copie; 
  • adeverinţă de la medicul de familie pentru toţi membrii adulţi ai familiei din care să rezulte starea de sănătate (istoricul bolilor) şi că nu suferă de boli contagioase; - se completează o cerere pentru acordarea porţiilor de hrana;

Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se propune prin ancheta socială care se efectuează la domiciliul solicitantului şi se contrasemnează de director. Cererea de acordare/respingere se aprobă prin decizia directorului Serviciului Public Local de Asistență Socială, în baza anchetei sociale.

 • criterii de eligibilitate:
  • Serviciul social de distribuire a hranei se presteaza gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social.
  • Persoanele indreptatite sa beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a se depasi costul meselor servite, calculat pe aceeasi perioada.
  • Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social daca indeplinesc unul din urmatoarele criterii:
   1. este persoana inapta de munca aflata intr-o situatie medicala deosebita (afectiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale cronice sau care ii pun temporar viata in pericol) sau care sufera de boli incurabile in ultima faza
   2. nu are locuinta in proprietate sau folosinta, sau locuieste in conditii improprii si nu are conditii minime de preparere a hranei
   3. este persoana varstnica, fara sustinatori legali

Obligatiile beneficiarilor:

 1. sa respecte orele de distribuire a hranei (de luni pana vineri intre orele 12.30-14.30
 2. sa adopte o atitudine de respect intre ei si fata de personalul cantinei 
 3. sa pastreze curatenia in salile de acces 4. sa respecte normele de igiena (sa prezinte recipiente curate la primirea hranei) si normele de PSI 5. sa anunte orice modificare intervenita in componenta si veniturile familiei

 

Date de contact

Adresa:
Strada Săvenilor nr. 12, localitatea Botoșani,
județ Botoșani, cod poștal 710246

Telefon: 0231 583 230  

Email: dasbotosani@yahoo.com

Harta

Program de lucru

Luni - Joi : 8:00 - 16:30

Vineri : 8:00 - 14:00